عشق و عاشق

LOVE

از همه پرسیدن عشق چیست....؟؟؟؟

از کودکی پرسیدن عشق چیست ؟ گفت........بازی

از نوجوانی پرسیدن عشق چیست؟ گفت....... کینه.

ازجوانی پرسیدن عشق چیست ؟ گفت ......... پول وثروت.

از پیری پرسیدن عشق چیست؟ گفت............ عمر

ازگل پرسیدن عشق چیست ؟ گفت .......از من خوشبوتر.

از پروانه پرسیدن عشق چیست ؟گفت.......... از من زیباتر .

از خورشید پرسیدن عشق چیست؟ گفت .......از من سوزانتر.

... ودر آخر از خود عشق پرسیدن ..؟؟؟؟؟

ای عشق تو کیستی ؟؟گفت به خدا قسم نگاهی بیش نیستم.

نوشته شده در جمعه ۲۸ فروردین۱۳۸۸ساعت ۰:۰ قبل از ظهر توسط فرشاد|


آخرين مطالب
» من و تو
»
»
»
» بی پرو بال
»
» شلاق عشق
»
» نفس هاي آخره
»

href="http://pichak.net" target=_blank>Pichak

 Random Icons Random Icons Random Icons Random Icons